Tjänster

Repliors huvudtjänst är att hantera ett företags servrar och tillhörande system samt säkerställa att all affärskritisk information säkerhetskopieras. Vi tillhandahåller också tjänster för att täcka ett företags hela IT-behov, från kommunikation, brandväggar, VPN, filservrar, drift av centrala affärssystem till mail och hantering av domäner och hemsida.

Server hosting /Co-location
Era servrar placeras i Datacentret och Ni upplåter vård och tillsyn av maskinerna till Replior. Tjänsten skräddarsys efter Era behov och preferenser.

Virtuella servrar
Replior har ett helt redundant serverkluser där virtuella servertjänster erbjuds. Efter belastning och lagringsbehov skräddarsys servern efter Ert behov. Utökning av bestyckningen i den virtuella maskinen görs snabbt efter beställning till oss.

Backup
Vi har ett omfattande utbud av backuptjänster där IBMs TSM system är en av grunderna. Backup kan göras av såväl Era egna servrar i Datacentret eller på distans via en Replikator som installeras hos Er. Replior har även tjänster för att säkert genomföra backup av arbetsstationer.

Komplett IT-drift
Replior tar hand om alla företagets IT-relaterade system och frågeställningar i nära samförstånd med ansvarig hos Er. Från etablering av säker kommunikation mot Internet, VPN, filservrar, e-post, hemsida mm till implementering av IT-policy och långsiktig IT-strategi.

Dokumentlagringstjänst
Tjänsten för dokumentlagring är egenutvecklad och framtagen för att tillgodose behovet av spårbarhet och versionshantering av dokumentation för läkemedelsindustrin.

Övriga tjänster
Replior hanterar ett företags e-postsystem med inbyggd virusskanning och webmailtjänst samt hantering av företagets domäner och utrymme för hemsida.

Maximal säkerhet

Vår utrustning är belägen i ett Datacenter med extremt kraftfullt fysiskt skydd. Datacentret bevakas av säkerhetspersonal dygnet runt. Skalskyddet i kombination med avancerade EMP/HPM-skydd, RÖS-skydd och skydd mot C-stridsmedel, gör anläggningen till bland de absolut säkraste i Norden.

Naturligtvis finns också avbrottsfrikraft från UPS och dubbla dieselgeneratorer och ett omfattande redundant kylsystem.

Läs mer

Kontakta oss

Om ni vill kontakta oss går det bra att skicka e-post eller ringa oss på 08-601 13 30.

Supporten når ni på tel: 08-716 31 41.