Backup

Varje företag måste ställa sig frågan om de har tillräckligt bra rutiner och teknisk lösning för att hantera säkerhetskopiering av affärskritisk information. Om en olycka inträffar ska företagets verksamhet så snabbt som möjligt kunna fortsätta utan att kritisk information gått förlorad.
Företag som väljer att hantera sin backup själva, på ett sätt som inte riskerar verksamhetens framtid, kräver både omfattande personalresurser och investeringar.

Replior erbjuder en backuptjänst där säkerhetskopiering sker kontinuerligt och kvalitetssäkrat. Vi sköter backup krypterat över Internet med hjälp av vår Replikator eller lokalt, om ni väljer att placera Era servrar hos oss. All information lagras krypterat så att ingen utomstående kan ta del av Er information.

När vi gör backup skapar vi två versioner av alla aktiva filer. Borttagna filer lagras för säkerhetsskull i två veckor innan de tas bort från säkerhetskopieringen. På den backup vi gör av er information skapar vi också en extra kopia som finns i en annan brandzon i Datacentret. Ytterligare en viktig aspekt att betänka är att informationen flyttas till en annan fysisk lokal än Er egna. På så sätt kan Er information återskapas även om ni råkar ut för en brand, översvämning, inbrott eller liknande.

Vi erbjuder också en enkel tjänst där vi varje dygn gör en säkerhetskopia av utvald information på Ert företags alla arbetsstationer.

Vår backuptjänst är en typ av företagsförsäkring. Ni vet att backup görs kontinuerligt, att informationen är krypterad, att lagring sker utanför kontoret och att informationen går att återskapa, snabbt, om ni väljer oss som leverantör av backuptjänst. Vi använder oss av världsledande system från IBM för vår backuptjänst och vår kvalitetssäkring är godkänd av flertalet företag inom läkemedelsindustrin.

Kontakta oss så berättar vi mer om vår Backuptjänst och hur vi på bästa sätt kan hjälpa er!datacenter_bilder

Maximal säkerhet

Vår utrustning är belägen i ett Datacenter med extremt kraftfullt fysiskt skydd. Datacentret bevakas av säkerhetspersonal dygnet runt. Skalskyddet i kombination med avancerade EMP/HPM-skydd, RÖS-skydd och skydd mot C-stridsmedel, gör anläggningen till bland de absolut säkraste i Norden.

Naturligtvis finns också avbrottsfrikraft från UPS och dubbla dieselgeneratorer och ett omfattande redundant kylsystem.

Läs mer

Kontakta oss

Om ni vill kontakta oss går det bra att skicka e-post eller ringa oss på 08-601 13 30.

Supporten når ni på tel: 08-716 31 41.